برگزاری همایش با حضور اساتید برجسته
1400/07/13

با عنایت خداوند تبارک و تعالی و حمایت شما پژوهشگران محترم و اعلام آمادگی تعداد زیادی از اساتید و نخبگان حوزه مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران  1404 در آذر ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

لذا شما پژوهشگران محترم جهت بهره مندی از امتیازات این همایش بین المللی می توانید تا ساعت ۲۴ روز  شنبه 13 آذرماه، نسبت به ارسال مقالات خود اقدام کنید.