تمدید زمان ارسال مقالات
1398/10/14

1- باتوجه به درخواست پژوهگران محترم مبنی بر تمدید زمان ارسال مقالات و تصمیم شورای سیاستگذاری همایش آخرین مهلت ارسال مقالات به ساعت 18 شنبه چهاردهم دی ماه و آخرین زمان و مهلت واریز هزینه ها و قطعی نمودن ثبت نام ساعت 24 شنبه چهاردهم دی ماه خواهد بود.
* توجه: این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.

2- اطلاعیه مکان و زمانبندی همایش فردا چهاردهم دی ماه، ساعت 12 به اطلاع شرکت کنندگان حضوری خواهد رسید.

با تشکر
دبیرخانه همایش