شروع کار مجدد دبیرخانه از روز دوشنبه
1398/10/14


با توجه به زمان برگزاری همایش در روز 15 دی ماه و تعطیلی دبیرخانه همایش تا روز بعد لطفا از ساعت 18 روز شنبه 14 دی تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 16 دی ماه از هرگونه تماس در این بازه زمانی با دبیرخانه همایش خودداری نمائید.

گزارش روز برگزاری همایش به همراه روند ارسال گواهی ها برای کسانی که به هر دلیل موفق به حضور نشده اند روز دوشنبه 16 دی از طریق وب سایت به اطلاع شما خواهد رسید.


با تشکر از صبر و شکیبایی شما پژوهشگران محترم
دبیرخانه همایش