تمدید تاریخ همایش
1400/10/09

با توجه به جلسه شماره 3214/2909 روز 29 آذرماه کمیته راهبردی همایش ، تصمیم گرفته شد که مهلت دریافت مقالات به تاریخ 29 دی ماه 1400 و تاریخ همایش به 1400/11/01 انتقال یابد. لذا از تمامی پژوهشگران و علاقمندان درخواست می گردد تا پیش از مهلت مقرر مقالات ارزشمند خود را از طریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.
ضمنا گواهی اصلی به همراه لوح فشرده مجموعه مقالات منتخب همایش در تاریخ 1400/11/03 از طریق پست پیشتاز به نشانی پژوهشگران محترم ارسال خواهد شد.

توجه داشته باشید که ساعات کاری دبیرخانه 18-20 می باشد (38213431-051) و برای تماس در هر لحظه از روز با شماره تلفن همراه دبیر محترم اجرائی همایش تماس حاصل فرمائید (09151682800)

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم.
دبیرخانه همایش