تنها 1 روز دیگر مهلت باقیست
1400/11/11

تنها چند ساعت مهلت باقیست

* دریافت گواهی موقت : بصورت آنی

* دریافت اصل گواهی به همراه مجموعه مقالات منتخب همایش:  شنبه 16بهمن از طریق پست پیشتاز به نشانی نویسنده مسئول

* نمایه شدن کلیه مقالات پذیرفته شده در وبسایت مرجع کنفرانسهای ایران سیویلیکا: تنها 10 روز پس از پایان همایش