ثبت خدمات، واریز هزینه ها و قطعی نمودن ثبت نام
1401/06/16


آخرین مهلت واریز هزینه ها و تکمیل ثبت نام 19 شهریورماه 1401میباشد. لذا باتوجه به ترافیک بالای سایت در روز پایانی از پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرفته شده است خواهشمندیم هرچه سریعتر نسبت به پرداخت قطعی نمودن ثبت نام خود اقدام نمایند. عدم تکمیل ثبت نام به منزله انصراف از همایش می باشد.
برای واریز هزینه ها وارد پنل کاربری خود شده و سپس گزینه ثبت خدمات را انتخاب کنید و پس از انتخاب خدمات هزینه را بصورتی که در این صفحه (کلیک کنید) توضیح داده شده است پرداخت نمائید.


با تشکر
دبیرخانه همایش