نتایج داوری و درخواست ارسال مقالات تا قبل از موعد مقرر
1398/09/24

نتایج مقالاتی که تا پایان 22 آذر ماه 98 به دبیرخانه همایش ارسال شده اند تا ساعت 18 امروز 22 آذرماه اعلام و نتایج مقالاتی که از این پس به دبیرخانه همایش ارسال می شوند تا پایان وقت روز بعد از ارسال مقاله به اطلاع ایشان خواهد رسید.
با توجه به وقت محدود تا زمان مقرر برای ارسال مقالات لطفا هرچه سریعتر مقالات خود را از طریق پنل کاربری برای داوری ارسال نمائید.
دبیرخانه همایش